fbpx

Các bạn du học sinh chú ý nhé. Mức lương tối thiểu cho nhân viên khi làm thêm tại New Zealand đã thay đổi từ ngày 1.4.2018. Theo đó, đối với những người trên 16 tuổi khi đi làm sẽ được trả mức lương 16.5$ NZD/ giờ; 132 $NZD/ 8 giờ và 660 $NZD/ 44 giờ tức là 1 tuần làm việc.

**Trả lương cho người lao động trên 16 tuổi

Mức lương tối thiểu (trước thuế) người lao động trên 16 tuổi sẽ được trả khi làm việc tại New Zealand kể từ ngày 1.4.2018:

Người lao động phải được trả mức lương tối thiểu cho 1 giờ làm việc. Nếu các bạn có bất cứ khiếu nại nào về mức lương làm việc thì hãy  liên hệ Tại Đây

Chính phủ New Zealand áp dụng chính sách miễn thuếlương tối thiểu cho người khuyết tật khi có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận tình trạng sức khỏe của họ.

**Trả lương cho người lao động dưới 16 tuổi

Không có mức lương tối thiểu cho nhân viên dưới 16 tuổi nhưng tất cả các tiêu chuẩn tối thiểu khác về quyền và nghĩa vụ việc làm đều được áp dụng. Khi nhân viên tròn 16 tuổi, họ phải được trả mức lương tối thiểu theo quy định của chính phủ (ngay cả khi mức lương tối thiểu khi họ 16 tuổi ít hơn mức lương tối thiểu khi họ 15 tuổi).

Nguồn: employment.govt.nz

Các bài viết liên quan: