fbpx

NZQF (New Zealand Qualification Framework): “Khung chất lượng giáo dục New Zealand” được chia thành 10 cấp độ (level) và căn cứ theo từng cấp độ nhất định trong khung mà học viên sẽ được trao các loại bằng cấp khác nhau từ tốt nghiệp Trung học cho đến bằng Tiến sĩ . Cấp độ trong NZQF được dựa trên độ phức tạp của chương trình học, chứng chỉ cấp độ 1 NZQF là ít phức tạp nhất.

Ở trường trung học, học sinh sẽ học để lấy chứng chỉ NCEA (National Certificate of Educational Achievement): “Chứng chỉ Giáo dục Quốc gia”, bao gồm các cấp độ từ 1 đến 3 của NZQF.

Sau trung học, học sinh nếu muốn học tập tại các cơ sở giáo dục cao hơn, vd: các trường nghề, cao đẳng (PTE hoặc ITP), trường đại học, lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì sẽ phải tiếp tục học các cấp độ từ 4 đến 10.

 

Các bài viết liên quan: