fbpx
AUCKLAND – THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG THỨ 3 THẾ GIỚI VÀ MỘT TRONG NHỮNG THÀNH PHỐ TỐT NHẤT CHO DU HỌC SINH

AUCKLAND – THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG THỨ 3 THẾ GIỚI VÀ MỘT TRONG NHỮNG THÀNH PHỐ TỐT NHẤT CHO DU HỌC SINH

Nằm trên đảo Bắc New Zealand, với dân số khoảng 1,5 triệu người, Auckland là thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất New Zealand với các ngành kinh doanh tiên tiến, ngành công nghiệp công nghệ cao, cạnh tranh và lực lượng lao động lành...