fbpx

Các bạn ứng viên cho học bổng năm nay cùng tham khảo lại mốc thời gian trong quy trình đánh giá hồ sơ New Zealand Asean 2017-2018 nhé:

Tháng 3/2017: thời hạn nhận hồ sơ kết thúc.

Tháng 3,4/2017:
+ Vòng kiểm tra đầu tiên để tìm ra các ứng viên phù hợp dựa trên tiêu chí tuyển chọn, khu vực ưu tiên và lĩnh vực ưu tiên.
+ Các ứng viên đủ điều kiện sẽ vào danh sách “long-list” để bước vào vòng tiếp theo.
=> Một email được gửi cho tất cả các đương đơn để nói với họ nếu họ đang ở trong “long-list”, hoặc nếu hồ sơ của họ đã bị từ chối và không còn được xem xét học bổng New Zealand nữa.

Tháng 4,5/2017:
+ Đánh giá các ứng viên trong “long-list”. Hồ sơ mỗi ứng viên sẽ được đọc và đánh giá chặt chẽ.
=> Một email được gửi đến những ứng viên “long-list” để thông báo nếu họ sẽ đi lên giai đoạn tiếp theo hoặc nếu đơn đăng ký của họ đã bị từ chối.

Cuối tháng 4, 5, 6/2017
+ Thực hiện bài test đánh giá tâm lý cho vòng “short-list”, bao gồm:
Một bài kiểm tra lý luận trừu tượng
Một bài kiểm tra nhân cách.
+ Đường link cá nhân cho bài kiểm tra trực tuyến sẽ được gửi đến người nộp đơn. Vì chỉ có hai tuần để hoàn thành bài test nên các ứng viên phải nhớ kiểm tra email thường xuyên. Sau hai tuần nếu không làm bài test, hồ sơ ứng viên sẽ bị loại.
=> Một email được gửi đến các ứng viên trong “short-list” để thông báo sang giai đoạn tiếp theo hoặc nếu hồ sơ của họ bị từ chối.

Tháng 5 / tháng 6 / tháng 7 năm 2017
+ Phỏng vấn: ứng cử viên sẽ được phỏng vấn bởi một ủy ban gồm hai người (thường là một đại diện của MFAT và một người khác). Các cuộc phỏng vấn được tiến hành trực tiếp tại Đại sứ quán New Zealand hoặc Cao ủy, hoặc phỏng vấn trực tuyến.
+ Sau khi điểm phỏng vấn và ý kiến ​​đã được thống nhất, MFAT sẽ nhìn lại điểm số tổng thể, xem xét các tiêu chí và lựa chọn ưu tiên của học bổng.
=> Một email được gửi tới người được phỏng vấn để thông báo kết quả

Tháng 6 / Tháng 7 / Tháng 8 năm 2017
Ứng viên được yêu cầu cung cấp kết quả thi IELTS

Tháng 7 / tháng 8 / tháng 9 năm 2017
+ Công bố danh sách final shortlist, bao gồm:
A) Ứng cử viên được ưu tiên, có nghĩa là họ là sự lựa chọn đầu tiên của để trở thành người nhận Học bổng New Zealand.
B) Ứng viên dự bị, có nghĩa là họ đang ở chế độ chờ trong trường hợp một trong những ứng cử viên được ưa tiên từ chối học bổng. Các ứng cử viên dự bị sẽ được chờ trong vòng hai tháng.
C) Ứng cử viên bị từ chối, có nghĩa là họ đã không được lựa chọn trong năm nay.

Tháng 8/ tháng 9 / tháng 10 năm 2017
Bắt đầu cho tiến trình làm thủ tục cần thiết để nhập học. NZaid cho phép khoảng hai đến ba tháng để ứng viên được chấp nhận tại một trường đại học hoặc một tổ chức.
Hội đồng sẽ bắt đầu quá trình bằng cách liên hệ với trường đại học hoặc cơ sở mà ứng viên muốn đến. Sau đó ứng viên phải trải qua quá trình đăng ký của tổ chức.
Việc được chấp nhận vào một trường hoặc một trường đại học có thể mất tối đa hai tháng cho một trường đại học, hoặc ba tháng cho sau đại học.
Các tổ chức hoặc trường đại học có nhiều khả năng liên lạc trực tiếp với các ứng cử viên về:
+ Nộp hồ sơ thông qua quy trình đăng ký trực tuyến
+ Cung cấp các tài liệu được chứng nhận, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc chứng minh thư khác, bảng điểm học tập
+ Kết quả thi IELTS hoặc TOEFL.

Tháng 9 / tháng 10 / tháng 11 2017
Nhận Letter of Offer. Khi một ứng cử viên ưu tiên được mời đến một trường đại học hoặc một tổ chức, MFAT sẽ xem xét đề nghị và gửi cho ứng cử viên một Thư mời học bổng New Zealand. Ứng cử viên phải ký vào thư để chấp nhận Học bổng New Zealand.

Tháng 1 năm 2018
Các ứng viên được mời tham dự buổi Pre-Departure. Sau khi hoàn thành thủ tục cho học bổng New Zealand, Đại sứ quán hoặc Cao ủy New Zealand tại nước của học giả sẽ tổ chức buổi hướng dẫn trước khi lên đường.

Tháng 2 / tháng 3 năm 2018
Học kỳ 1 bắt đầu tại hầu hết các trường ở New Zealand. Văn phòng Sinh viên Quốc tế sẽ tổ chức các buổi học tập định hướng cho các học giả trước khi khóa học bắt đầu, và tìm kiếm chỗ ở tại New Zealand trước khi bắt đầu học tập.

Các bài viết liên quan: